Benvidos

Sólo Voces editou catro CDs: "Cantares" (ano 2000), con clásicos do rock e da música sudamericana, "Clásicos gallegos, Vol. 1" (ano 2000), coa Orquestra Municipal de Xove baixo a dirección de Xan Carballal, onde se recolle música de autores lucenses, "Nihil novum sub sole" (ano 2005) con música sacra do século XX, e "Dos siglos de música lucense" (ano 2011) baixo o patrocinio da Excma. Deputación de Lugo.

Sólo Voces é Membro de Honra de Cantigas e Frores