Pascual Veiga

PASCUAL VEIGA (1842 - 1906)

 

Pascual Veiga (1842 - 1906) nace en Mondoñedo. Comeza estudos musicais como neno de coro na catedral mindoniense. Con trece anos imparte clases de solfexo na capela catedralicia e posteriormente de harmonía. Desa época é a súa primeira composición, un Septenario á Virxe das Dores.

Orfeón Veiga

En 1864 trasládase á Coruña, onde o cabido da Colexiata admíteo como organista. En 1865 é nomeado vicepresidente da Sección de Música da Sociedade Fraternidade Xuvenil. En 1878 abandona o Orfeón Brigantino e funda o Orfeón Coruñés.  

No certame literario e musical convocado pola Sociedade dos Xogos Florais de Pontevedra presentou co Orfeón Brigantino a peza titulada Alborada Galega, coñecida como Alborada de Veiga.

Alborada de Veiga

En 1882 crea o Nuevo Orfeón, que poco despois se chamaría El Eco.  

Orfeón El Eco

Pascual Veiga convidou en 1889 a Juan Montes a crear conxuntamente un himno de Galicia. Para isto escribiu a Eduardo Pondal, que lle enviou as estrofas ás que poñería música. Así, a composición estaría formada polas nove primeiras estrofas do poema Os Pinos.

Himno Gallego

En 1896 trasládase a Madrid ao ser nomeado profesor do Conservatorio Nacional de Música. Ao ano seguinte dirixe o Orfeón Matritense e o Orfeón do Centro Galego en Madrid.

09 - Pascual Veiga - Alborada galega
10 - Pascual Veiga - Noche feliz
11 - Pascual Veiga - Himno galego

PARTITURAS

sv272 Alborada Pascual Veiga Iglesias 1842   1906   Edición a partir do manuscrito orixinal do autor.  
sv454 Noche feliz Pascual Veiga Iglesias 1842   1906   Edición a partir do manuscrito orixinal do autor.  
sv462 La escala  Pascual Veiga Iglesias 1842   1906   Edición a partir do manuscrito orixinal do autor.  
sv463 Mal de amor Pascual Veiga Iglesias 1842   1906   Edición a partir do manuscrito orixinal do autor.